ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

site logo
ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ ២០២២

ព័ត៌មានដែលអ្នកគួរដឹង

  • យុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ចាប់ផ្តើមដំបូងនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២១ ខែឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា
  • ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី ៥ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យ ៥ មិថុនា ២០២២
  • គណបក្សនយោបាយចំនួន ១៧ ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះ
  • បេក្ខជនឈរឈ្មោះមានចំនួនជាង ៨២.៧០០ នាក់ សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន ១.៦៥២
  • គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ ដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះគ្រប់ខេត្តក្រុង
  • អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០២១ មានចំនួនជាង ៩ លាន ២ សែននាក់
ព័ត៌មានលម្អិត
XS
SM
MD
LG