ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្មវិធី​ព័ត៌មាន VOA App

កម្មវិធី​ព័ត៌មាន VOA App សម្រាប់​​ smartphone និង tablet

តើ​អ្នក​មាន​ទូរស័ព្ទ​ទំនើប​ (smartphone) ទេ? ឥឡូវ​នេះ​ អ្នក​អាច​ទទួល​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ពី​ VOA Khmer ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​និង​កុំព្យូទ័រ​បន្ទះ​តូច (tablet)។ VOA ​មាន​កម្មវិធី​ព័ត៌មាន​សម្រាប់ iPhone, iPad, iPod, Touch ព្រម​ទាំង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ឬ​កុំព្យូទ័រ​បន្ទះ​នានា​ដែល​ប្រើ​កម្មវិធី Android។

ទាញ​យក​កម្មវិធីព័ត៌មាន VOA Khmer App សម្រាប់ iOS - Apple

ទាញ​យក​កម្មវិធី​ព័ត៌មាន VOA Khmer App សម្រាប់ Android - Google

XS
SM
MD
LG