ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

បទ​សម្ភាសន៍ VOA ជាមួយ​និស្សិត សុខ សុភ័ក្រ្តបញ្ញា​ អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​យុវជន និង​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​កសាង​សង្គម


យុវតី សុខ សុភ័ក្ត្របញ្ញា ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី២ នៃ​ដេប៉ាតេម៉ង់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​សារគមនាគមន៍​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្តួចផ្តើម​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​របស់​យុវជន​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា (YSEALI) រយៈពេល​៥សប្តាហ៍​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាលពី​ថ្ងៃទី៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ស៊ឹង សុផាត/VOA)
យុវតី សុខ សុភ័ក្ត្របញ្ញា ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី២ នៃ​ដេប៉ាតេម៉ង់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​សារគមនាគមន៍​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្តួចផ្តើម​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​របស់​យុវជន​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា (YSEALI) រយៈពេល​៥សប្តាហ៍​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាលពី​ថ្ងៃទី៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ស៊ឹង សុផាត/VOA)

យុវតី សុខ សុភ័ក្រ្តបញ្ញា ដែល​ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី២ នៃ​ដេប៉ាតេម៉ង់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​សារគមនាគមន៍​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ។

កំណត់​និពន្ធ៖ ការ​កសាង​សង្គម​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូលរួម​ដ៏​សកម្ម​របស់​យុវជន និង​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ​របស់​យុវជន​ និង​រដ្ឋាភិបាល។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​យល់​ឃើញ​របស់​យុវតី សុខ សុភ័ក្រ្តបញ្ញា ដែល​ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី២ នៃ​ដេប៉ាតេម៉ង់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​សារគមនាគមន៍​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ ហើយ​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្តួចផ្តើម​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​របស់​យុវជន​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា (YSEALI) រយៈពេល​៥សប្តាហ៍​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ នាង ទែន សុខស្រីនិត នៃ VOA បាន​សម្ភាស​យុវតី សុខ សុភ័ក្ត្របញ្ញា អំពី​បទ​ពិសោធន៍​ទទួល​បាន​ពី​ការ​ចូលរួម​កម្មវិធី​នេះ និង​អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​យុវជន និង​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​កសាង​សង្គម។ សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​បទ​សម្ភាសន៍​នេះ​ដូចតទៅ៖

អត្ថបទ​ទាក់ទង

XS
SM
MD
LG