ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W Patrick Murphy ផ្តល់បទសម្ភាសដល់វីអូអេ ពី«ការហូរច្រោះ»នៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា និងក្ដីរំពឹង​ក្រោមរដ្ឋបាល​ថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នៅភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ (ខាន់ សុគុំមនោ/វីអូអេ)

បទ​សម្ភាសន៍​VOA៖ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្រោម​រដ្ឋ​ការ​ថ្មី​ និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W Patrick Murphy ផ្តល់បទសម្ភាសដល់វីអូអេ ពី«ការហូរច្រោះ»នៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា និងក្ដីរំពឹង​ក្រោមរដ្ឋបាល​ថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នៅភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ (ខាន់ សុគុំមនោ/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG