ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

បទ​សម្ភាសន៍​ជាមួយ តោ គឹមស៊ី៖ និស្សិតឆ្នើម​ផ្នែក​គណិត​វិទ្យានៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Manhattan


កញ្ញា តោ គឹមស៊ី ជា​និស្សិត​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ Manhattan ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥។ នាង​បាន​ជាប់​ជា​និស្សិត​ឆ្នើម ហើយ​បាន​ជ្រើស​រើស​ឲ្យ​ថ្លែង​សន្ទុរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Manhattan កាល​ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។ នៅ​ខែ​សីហា​ឆ្នាំនេះ គឹមស៊ី នឹង​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​នៅ​ឯ​សាកល​វិទ្យាល័យ Pierre and Marie Curie ដ៏​ល្បីល្បាញ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារាំង។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ តោ គឹមស៊ី)
កញ្ញា តោ គឹមស៊ី ជា​និស្សិត​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ Manhattan ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥។ នាង​បាន​ជាប់​ជា​និស្សិត​ឆ្នើម ហើយ​បាន​ជ្រើស​រើស​ឲ្យ​ថ្លែង​សន្ទុរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Manhattan កាល​ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។ នៅ​ខែ​សីហា​ឆ្នាំនេះ គឹមស៊ី នឹង​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​នៅ​ឯ​សាកល​វិទ្យាល័យ Pierre and Marie Curie ដ៏​ល្បីល្បាញ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារាំង។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ តោ គឹមស៊ី)

កំណត់​និពន្ធ៖ កញ្ញា តោ គឹមស៊ី ជា​និស្សិត​ឆ្នើម​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ Manhattan នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ជំនាន់​ឆ្នាំ២០១៥។ នាង​ត្រូវបាន​ជ្រើស​រើស​ឲ្យ​ថ្លែង​សន្ទុរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Manhattan កាល​ពីថ្ងៃទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។ នៅ​ខែ​សីហា​ឆ្នាំនេះ គឹមស៊ី នឹង​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​នៅ​ឯ​សាកល​វិទ្យាល័យ Pierre and Marie Curie ដ៏​ល្បីល្បាញ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារាំង។ លោក ជឹង ប៉ូជីន នៃ​វីអូអេ បាន​សន្ទនា​តាម​ទូរស័ព្ទជាមួួ​យ​នឹង​ គឹមស៊ី ជុំវិញ​ជោគជ័យក្នុងការ​សិក្សា​របស់​ គឹមស៊ី និង​គម្រោង​នា​ពេល​អនាគត​របស់​នាង។

សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​បទ​សន្ទនា​នេះ​ដូច​ត​ទៅ៖

ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

XS
SM
MD
LG