ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ កាសែត​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ត​ ​ចាប់ដំណើរការ​តាំងពី​១៩៩២​ ជា​ប្រភព​ព័ត៌មាន​មួយ​ដែល​ប្រជាជនទូទៅចាត់ទុកថា​​​ជា​សារព័ត៌មាន​ឯករាជ្យមួយ, នៅរាជធានីភ្នំពេញ​, នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ២០១៨ ។ (ខាន់​ សុគុំមនោ/VOA)

អ្នក​ជំនាញ៖​ កម្ពុជា​បាន​ប្រើប្រាស់​ពាក្យ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ដាក់​សម្ពាធ​លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ

អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​​មួយ​ចំនួន​បារម្ភ​ថា ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​អាច​​ប្រើប្រាស់​លេស​ព័ត៌មាន​ក្លែង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ដើម្បី​បំបិទ​សំឡេង​អ្នក​រិះគន់។

រូបឯកសារ៖ កាសែត​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ត​ ​ចាប់ដំណើរការ​តាំងពី​១៩៩២​ ជា​ប្រភព​ព័ត៌មាន​មួយ​ដែល​ប្រជាជនទូទៅចាត់ទុកថា​​​ជា​សារព័ត៌មាន​ឯករាជ្យមួយ, នៅរាជធានីភ្នំពេញ​, នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ២០១៨ ។ (ខាន់​ សុគុំមនោ/VOA) Photo: VOA

អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​​មួយ​ចំនួន​បារម្ភ​ថា ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​អាច​​ប្រើប្រាស់​លេស​ព័ត៌មាន​ក្លែង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ដើម្បី​បំបិទ​សំឡេង​អ្នក​រិះគន់។

XS
SM
MD
LG