ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ដំណើរ​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ធនាគារ​វិនិយោគទុន​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​តំបន់​អាស៊ី (AIIB)


សេដ្ឋវិទូ ហេង ឌីណា ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ការ​ទាញ​យក​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​ប្រាក់​កម្ចី ឬ​ប្រាក់​ជំនួយ​ពី​ធនាគារ​នេះ​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ជា​ម្ចាស់​ការ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

XS
SM
MD
LG