ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការកើនឡើង​នៃ​អគារ​ខ្ពស់ៗ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ (ភាគ២)

រូបភាព​ទាំងនេះ បង្ហាញ​អំពី​អគារ​ខ្ពស់ៗ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​សង់​ឡើង​បន្តបន្ទាប់​គ្នា នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាព​អគារ​វឌ្ឍនៈ​កាពីតាល់​និង​អគារ​កាណាឌីយ៉ា មើល​ពី​បឹងកក់​ដែល​ពេល​នេះ​ត្រូវបាន​ចាក់ដី​បំពេញ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
1

ទិដ្ឋភាព​អគារ​វឌ្ឍនៈ​កាពីតាល់​និង​អគារ​កាណាឌីយ៉ា មើល​ពី​បឹងកក់​ដែល​ពេល​នេះ​ត្រូវបាន​ចាក់ដី​បំពេញ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

ការកើន​ឡើង​នៃ​សំណង់​អគារ​ខ្ពស់ៗ​នៅ​បុរី​កីឡា តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​លេខ​១៦៩​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
2

ការកើន​ឡើង​នៃ​សំណង់​អគារ​ខ្ពស់ៗ​នៅ​បុរី​កីឡា តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​លេខ​១៦៩​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

ការ​ដ្ឋាន​សំណង់​នៃ​គម្រោង Riviera ដែល​មាន​អគារ​២៨​ជាន់​ចំនួន​២ និង​អគារ​៣៨​ជាន់​ចំនួន​៣​ នៅ​លើ​កោះ​ពេជ្រនៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
3

ការ​ដ្ឋាន​សំណង់​នៃ​គម្រោង Riviera ដែល​មាន​អគារ​២៨​ជាន់​ចំនួន​២ និង​អគារ​៣៨​ជាន់​ចំនួន​៣​ នៅ​លើ​កោះ​ពេជ្រនៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

កម្មករ​មើល​ពី​ក្នុង​ទូរ​ជណ្តើរ​យន្ត​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សំណង់​ក្រុង Olympia Cityនៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
4

កម្មករ​មើល​ពី​ក្នុង​ទូរ​ជណ្តើរ​យន្ត​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សំណង់​ក្រុង Olympia Cityនៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

អគារ​ខ្ពស់​មួយ​ដែល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សង់​ឡើង​នៅ​តាម​បណ្តោយ​មហា​វិថី​ម៉ៅសេទុង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
5

អគារ​ខ្ពស់​មួយ​ដែល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សង់​ឡើង​នៅ​តាម​បណ្តោយ​មហា​វិថី​ម៉ៅសេទុង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

អគារ​ខ្ពស់ៗ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សាង​សង់​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
6

អគារ​ខ្ពស់ៗ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សាង​សង់​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

ការកើន​ឡើង​នៃ​អគារ​អាប៉ាតឺម៉ង់ (apartment) នៅ​តំបន់​បឹង​កេងកង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
7

ការកើន​ឡើង​នៃ​អគារ​អាប៉ាតឺម៉ង់ (apartment) នៅ​តំបន់​បឹង​កេងកង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

ទិដ្ឋភាព​នៃ​សណ្ឋាគារ​សុខា​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចំ​ចំណុច​ប្រសព្វ​នៃ​ទន្លេ​ចតុមុខ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
8

ទិដ្ឋភាព​នៃ​សណ្ឋាគារ​សុខា​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចំ​ចំណុច​ប្រសព្វ​នៃ​ទន្លេ​ចតុមុខ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

ទិដ្ឋភាព​នៃ​សណ្ឋាគារ​សុខា​ដែល​មើល​ជិត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
9

ទិដ្ឋភាព​នៃ​សណ្ឋាគារ​សុខា​ដែល​មើល​ជិត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

ទិដ្ឋភាព​ទីក្រុង​នា​ពេល​ល្ងាច មើល​ពី​ត្រើយ​ម្ខាង​នៃ​ទន្លេ​មេគង្គ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)
10

ទិដ្ឋភាព​ទីក្រុង​នា​ពេល​ល្ងាច មើល​ពី​ត្រើយ​ម្ខាង​នៃ​ទន្លេ​មេគង្គ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

XS
SM
MD
LG