ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ការកើនឡើង​នៃ​អគារ​ខ្ពស់ៗ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ (ភាគ១)

រូបភាព​ទាំងនេះ បង្ហាញ​អំពី​អគារ​ខ្ពស់ៗ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​សង់​ឡើង​បន្តបន្ទាប់​គ្នា នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណាVOA)

XS
SM
MD
LG