ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូប​ឯកសារ៖ ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែល​មាន​អ្នក​តាមដាន​ជាង​១៤​លាន​នាក់​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២៣។

​ការសម្រេច​របស់​ក្រុមហ៊ុន Meta លើ​ករណី​ លោក ហ៊ុន សែន រង​ការ​រិះគន់​ថា​«បរាជ័យ»​ក្នុង​ការ​រារាំង​អំពើ​ហិង្សា

រូប​ឯកសារ៖ ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែល​មាន​អ្នក​តាមដាន​ជាង​១៤​លាន​នាក់​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២៣។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG