ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy R. Sherman ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី ២ ក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានជួបលោក កឹម សុខា មេដឹកនាំ​ប្រឆាំង​កម្ពុជា ក្នុង​អំឡុង​ទស្សនកិច្ច​របស់​អ្នកស្រី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២១។ (Facebook/US Embassy Phnom Penh)

សកម្មជន​ខ្មែរ​​​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ពេញចិត្ត​នឹង​ជំហរ​អាមេរិក​​ចំពោះ​កម្ពុជា

អ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy R. Sherman ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី ២ ក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានជួបលោក កឹម សុខា មេដឹកនាំ​ប្រឆាំង​កម្ពុជា ក្នុង​អំឡុង​ទស្សនកិច្ច​របស់​អ្នកស្រី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២១។ (Facebook/US Embassy Phnom Penh) Photo: Courtesy Photo
XS
SM
MD
LG