ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្ពុជា​ពន្លឿន​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​សន្តិសុខ​សាយប័រ(Cyber Security)


រូបភាពឯកសារ៖ រូប​បង្ហាញបុរស​ម្នាក់​ពាក់មួកពេញ​ដោយ​កូដអ៊ីនធឺណិត។
រូបភាពឯកសារ៖ រូប​បង្ហាញបុរស​ម្នាក់​ពាក់មួកពេញ​ដោយ​កូដអ៊ីនធឺណិត។

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា តាម​រយៈ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ កំពុង​តែ​ពន្លឿន​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សន្តិសុខ​សាយប័រ​(Cybersecurity Law) ដែល​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ពិភាក្សា​នៅ​ទីស្តីការ​គណៈ​រដ្ឋមន្រ្តី កាលពី​សប្តាហ៍​មុន។ អ្នកជំនាញ​ធ្លាប់​បាន​វិភាគ​ថា​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ប៉ះពាល់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​នៃ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ សិទ្ធិ​ឯកជនភាព និង​បារម្ភ​អំពី​ការ​ចែង​មិន​ច្បាស់​មួយ​ចំនួន​ដែល​នឹង​ប៉ះពាល់​ដល់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

បើ​តាម​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចុង​ក្រោយ​ដែល​វីអូអេ​ទទួល​បាន ច្បាប់​នេះ​កំណត់​អំពី​វិធាន និង​យន្តការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​សន្តិសុខ​សាយប័រ ដើម្បី​ការពារ​លំហ​សាយប័រ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​គោល​បំណង​កសាង​ទំនុក​ចិត្ត​និង​ភាព​ជឿជាក់​លើ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​សង្គម​ឌីជីថល។ ច្បាប់​នេះ​មាន​វិសាលភាព​អនុវត្ត​ចំពោះ​អង្គភាព​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សំខាន់​និង​បុគ្គល​ពាក់ព័ន្ធ ដែល​មាន​ទាំង​វិស័យ​សាធារណៈ​និង​ឯកជន។

ដើម្បីគ្រប់គ្រង និង​ធានា​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​នេះ គណៈកម្មាធិការ​សន្តិសុខ​ឌីជីថល​នឹង​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង។

បើ​តាម​មាត្រា​១៤​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ អង្គភាព​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន ដែល​ត្រូវ​អនុវត្តតាម​ច្បាប់​នេះ សំដៅ​ដល់​បុគ្គល​ដែល​ផ្តល់​សេវា​ពាក់ព័ន្ធនឹង​វិស័យ​ថាមពល ដឹកជញ្ជូន ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ សុខាភិបាល ការផ្គត់ផ្គង់ និង​ចែកចាយ​ទឹកស្អាត គមនាគមន៍ ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធឌីជីថល ធនធាន​ធម្មជាតិ វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងវិស័យ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​កំណត់​ដោយ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ដោយ​ឡែក។ អង្គភាព​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ត្រូវ​វាយ​តម្លៃ​ហានិភ័យ​សន្តិសុខ​សាយប័រ​យ៉ាង​តិច​១ឆ្នាំ​ម្តង ហើយ​អង្គភាពហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​មិន​អាច​ជួល​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​ហានិភ័យ​សន្តិសុខ​សាយប័រ​ដដែល​លើស​ពី៣​ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នាបាន​ទេ។ អង្គភាពហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ត្រូវ​ផ្តល់​របាយ​ការណ៍​វាយ​តម្លៃ​ហានិភ័យ​សន្តិសុខ​សាយប័រ និង​របាយ​ការណ៍​សវនកម្មសន្តិសុខ​សាយប័រ​ទៅ អង្គភាព​សន្តិសុខ​សាយប័រ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៧​ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​របាយ​ការណ៍​វាយ​តម្លៃ​ហានិ​ភ័យ​សន្តិសុខ​សាយប័រ និង​របាយ​ការណ៍​សវនកម្ម​សន្តិសុខ​សាយប័រ។

មាត្រា​៤៤​ចែង​ថាត្រូវ​ផាក​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ចំនួន​២០០​លាន​រៀលឬ​៥ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ចំពោះ​អង្គភាព​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ដែល​មិន​បាន​ផ្ដល់​បាយការណ៍​វាយ​តម្លៃ​ហានិភ័យ​សន្តិសុខ​សាយប័រ ឬ​របាយការណ៍​សវនកម្ម​សន្តិសុខ​សាយប័រ​ជូន​អង្គភាព​សន្តិសុខ​សាយប័រ​។

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ក៏​អនុញ្ញាតឱ្យមាន​ការ​ផាក​ពិន័យ​ចំពោះ​អង្គភាព​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ដែលមិន​បាន​ធ្វើការ​កែ​តម្រូវប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​សន្តិសុខ​សាយប័រ​របស់​ខ្លួន តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​អង្គភាព​សន្តិសុខ​សាយប័រ និង​ការ​ដែល​មិន​បាន​ជូនដំណឹង​អំពី​ឧប្បត្តិហេតុ​សន្តិសុខ​សាយ​ប័រ​ទៅ​អង្គភាព​សន្តិសុខ​សាយប័រ។

បើ​តាម​ការ​វិភាគ​របស់​អ្នកជំនាញ​នានា ការ​ចែង​មិន​ច្បាស់​នេះ​នឹង​ផ្តល់«ឆន្ទានុសិទិ្ធទូលាយ»ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ទៅ​លើ​វិស័យ​ខុសៗ​គ្នា។ ការ​វិភាគ​ផ្សេងៗ​ដោយ​អ្នកជំនាញ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ដែល​វីអូអេ​ទទួល​បាន​បង្ហាញ​ថា​រដ្ឋាភិបាល​អាច​យក​ពាក្យ ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗ រួម​បញ្ចូល​កុំព្យូទ័រ ឬប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ដែល​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការងារ​តស៊ូ​មតិ។ លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត រដ្ឋាភិបាល​ក៏​អាច​បក​ស្រាយ​ពាក្យ «ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​ព័ត៌មានសំខាន់ៗ»​ថា​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​គេហទំព័រ​អនឡាញ​តូច​តាច និង​អ្នក​សរសេរ​ប្លុក ដោយ​សារ​តែ​ក្រុម​ទាំង​នេះ​ផ្តល់​សេវា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឌីជីថល និង​សេវាពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សារព័ត៌មាន។

បើ​តាម​ការ​វិភាគ ប្រសិន​បើ​ច្បាប់​នេះ​ត្រូវ​អនុវត្ត វា​អាច​បណ្ដាល​ឱ្យ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ដែល​ជា​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់​នីតិវិធី​រដ្ឋបាល ឬ​រដ្ឋាភិបាល​អាច​ស្នើ​សុំ​ចូល​មើល​ព័ត៌មាន​របស់​អង្គការ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​មាន​មូលហេតុ​ពង្រឹង​សន្តិ​សុខសាយប័រ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អ្វី​នោះ​ទេ។ សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូលំទូលាយ​ដល់​គណៈកម្មាធិការ​សន្តិសុខ​ឌីជីថល និង​មន្រ្តី​អធិការ​កិច្ច​សន្តិសុខ​សាយប័រ​ដែល​អាច​ជា​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​រួម​មួយ​ក្នុង​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​អំណាច​ឬ​ការ​អនុវត្ត​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​រើស​អើង​ចំពោះ​ក្រុម​គោលដៅ​ណាមួយ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​វិភាគ​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ពី​អ្នក​ជំនាញ។

អនុសាសន៍​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល ក្នុង​នោះ ត្រូវ​ធានា​ថា​ច្បាប់​នេះ​មិន​មាន​វិសាល​ភាព​ទូលំទូលាយ​ពេក​ទេ ហើយ​គណៈកម្មាធិការ​សន្តិសុខ​ឌីជីថល​ដែល​ជា​និយ័តករ ត្រូវ​ជា​ស្ថាប័ន​ឯករាជ្យ​ពី​រដ្ឋាភិបាល។

បើ​តាម​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ បុគ្គលណា​ដែល​មិន​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​សេចក្តីសម្រេច​របស់​មន្រ្តីអធិការ​កិច្ច​សន្តិសុខ​សាយប័រ អាច​ប្តឹង​ទៅ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និងទូរគមនាគមន៍។ ក្នុង​ករណី​មិន​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និងទូរគមនាគមន៍ បុគ្គល​នោះ​អាច​ប្តឹង​ទៅ​យន្តការ​ផ្សេងទៀត​របស់​រដ្ឋាភិបាល ឬតុលាការ។

លោក សូ វិសុទ្ធី អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​និងទូរគមនាគមន៍​បដិសេធ​មិន​អត្ថាធិប្បាយ ដោយ​បង្វែរឱ្យ​សួរ​អ្នកនាំពាក្យ​ម្នាក់​ទៀត​លោក លីវ សុផាណារិទ្ធិ វិញ។

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរ​គមនាគមន៍​លោក លីវ សុផាណារិទ្ធិ បញ្ជាក់​ថា​មិន​មាន​មាត្រា​ណាមួយ​ក្នុង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​សន្តិសុខ​សាយប័រ លើក​ឡើងប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​នៃ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ ឬ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិលនិង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឡើយ។

អ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​ការ​លើក​កម្ពស់​ និង​ការពារ​សេរីភាព​ខាង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ ​និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​លោក ហួន ផន ប្រាប់​វីអូអេ​ថា សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សន្តិសុខ​សាយ​ប័រ ឬ Cybersecurity law នេះ រដ្ឋាភិបាល​គួរ​តែ​បញ្ចូល​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់។

លោក​ថ្លែង​ថា៖ «ទាក់​ទង​ជាមួយ​នឹង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហ្នឹង​ប្រសិន​បើ​វា​បាន​បញ្ចូន​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​នីតិវិធី Consultation [​ពិគ្រោះ​យោបល់] ទៅ​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហ្នឹង​ ខ្ញុំ​គិត​ថា​វា​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​ ដោយ​សារ​ភាគី​ទាំង​អស់​ជា​ពិសេស​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ ស្ថាប័ន​សារព័ត៌មាន​ដែល​ធ្វើ​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​ជាមួយ​នឹង​កិច្ចការងារ​ហ្នឹង គាត់​បាន​យល់​ដឹង​ហើយ​យក​ធាតុ​ចូល​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ច្បាប់​ហ្នឹង​វា​មាន​លក្ខណៈ​ល្អ​ប្រសើរ ហើយ​និង​បម្រើ​ប្រយោជន៍​សាធារណៈ»។

កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ លោក ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ធ្លាប់​បាន​លើក​ឡើង​ថា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​សន្តិសុខសាយប័រ​កំណត់អំពី​គោល​ការណ៍ វិធាន​ និង​យន្តការ​គ្រប់គ្រង​ និងថែរក្សា​សន្តិសុខ​សាយ​ប័រ​នៃ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ ស្រប​តាម​និន្នាការ​តំបន់​និង​សកលលោក។

ក្រៅ​ពី​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​សន្តិសុខ​សាយប័រ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក៏​កំពុង​តែ​ពន្លឿន​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​បទល្មើស​តាម​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​ការការពារ​ទិន្នន័យ​ឯកជន។ អ្នក​ជំនាញ​បាន​រិះគន់​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាំង​នេះ​ថា​មិន​ទាន់​ស្រប​តាម​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​នៅ​ឡើយ​ទេ។

គួរ​បញ្ជាក់​ថាកាល​ពី​ឆ្នាំ​២០២០ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក៏​បាន​អនុម័ត​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​«ការ​បង្កើត​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ិនធឺណិត​ជាតិ» ខណៈ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ការ​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូលំទូលាយ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីន​ធឺណិត។ ប្រសិន​បើ​ដំណើរ​ការ​ពេញ​លេញ ច្រកទ្វារ​អ៊ីនធឺណិត​ជាតិ​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា​នឹង​បញ្ជូន​ចរាចរណ៍​អ៊ីនធឺណិត​ទាំង​អស់​តាម​ច្រក​តែ​មួយ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល។

ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ពន្យារ​ពេល​អនុវត្ត ដោយ​មិន​កំណត់ ខណៈ​មាន​ការ​លើក​ឡើង​ថា​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​ចំណាយ​ថវិកា​ច្រើន​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​ច្រក​ទ្វារ​នេះ៕

វេទិកា​បញ្ចេញ​មតិ

XS
SM
MD
LG