ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លោក ហ៊ុន សែន ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ថត​រូប​ជា​ក្រុម​នៅ​អគារ​ព្រឹទ្ធសភា បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​ព្រឹទ្ធសភា​លើក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២៤។

បទវិភាគ៖ តើ​វត្តមាន​ព្រឹទ្ធសភា​៣​រូប​បក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរមាន​ឥទ្ធិពលអ្វី​ខ្លះ​លើលទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា?

លោក ហ៊ុន សែន ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ថត​រូប​ជា​ក្រុម​នៅ​អគារ​ព្រឹទ្ធសភា បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​ព្រឹទ្ធសភា​លើក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២៤។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG