ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាន

កំណត់ត្រា​អ្នកសារព័ត៌មាន (Reporter's Notes) ជាកម្មវិធីសារព័ត៌មានបែបពន្យល់ដែល​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​ VOA អាច​សាក​សួរ​នឹង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន VOA នីមួយៗ អំពី​ប្រធានបទ​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​ពួកគេ។

XS
SM
MD
LG