ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

អង់គ្លេស​ជាមួយ​ម៉ានី​និង​ម៉ូរី

អង់គ្លេស​ជាមួយ​ម៉ានី​និង​ម៉ូរី (English with Mani and Mori) ជាកម្មវិធី​វីដេអូ​ដែល​នាំ​មក​នូវ​ការ​រៀនភាសា​អង់គ្លេសតាម​រយៈ​ការហាត់​ស្តាប់និង​និយាយ​គ្រាមភាសា​អង់គ្លេស។

XS
SM
MD
LG