ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ លោកស្រី Michelle Obama លើក​ទឹកចិត្ត​សិស្ស​ស្រី​នៅ​ខេត្តសៀមរាប និង​ទស្សនា​​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត

  • នៅ វណ្ណារិន
លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប ទី​ដែល​លោកស្រី​បាន​ថ្លែង​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ក្នុង​ពិធី​បណ្តុះបណ្តាល​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​អ្នកធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក Peace Corps ហើយនឹង​ជួប​ជាមួយ​សិស្ស​ស្រី​ក្នុង​វិទ្យាល័យ​មួយ​នៅ​ជាយ​ក្រុង​សៀមរាប។ ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ពីរ​ប្រទេស​របស់​លោកស្រី​នេះ គឺ​សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ការផ្តួចផ្តើម​ការសិក្សា​អប់រំ​សម្រាប់​ស្រ្តី​ជា​សាសកល។
ផ្សេង​ទៀត

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម ​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។
1

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម ​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។
2

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។
3

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។
4

លោកស្រី Michelle Obama និង​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី បាន​ទៅ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន ប្រាសាទ​បាគង ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា​៤០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn'។

លោកស្រី Michelle Obama ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បណ្តុះបណ្តាល​នៃ​កម្មវិធី​អ្នកធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក Peace Corps សម្រាប់​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn' នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។
5

លោកស្រី Michelle Obama ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បណ្តុះបណ្តាល​នៃ​កម្មវិធី​អ្នកធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក Peace Corps សម្រាប់​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn' នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត​សន្តិសុខ​បើក​តាម​ពី​ក្រោយ​រថយន្ត​ដែល​ដឹក​លោកស្រី Michelle Obama នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ពេល​លោកស្រី​ទស្សនា​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត។
6

រថយន្ត​សន្តិសុខ​បើក​តាម​ពី​ក្រោយ​រថយន្ត​ដែល​ដឹក​លោកស្រី Michelle Obama នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ពេល​លោកស្រី​ទស្សនា​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត។

មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​បង្ហាញ​ដល់​លោកស្រី Michelle Obama ក្នុង​ពេល​ដើរ​ទស្សនា​នៅ​បរិវេណ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត នៅរសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។
7

មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​បង្ហាញ​ដល់​លោកស្រី Michelle Obama ក្នុង​ពេល​ដើរ​ទស្សនា​នៅ​បរិវេណ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត នៅរសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​បង្ហាញ​ដល់​លោកស្រី Michelle Obama ក្នុង​ពេល​ដើរ​ទស្សនា​នៅ​បរិវេណ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត នៅរសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។
8

មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​បង្ហាញ​ដល់​លោកស្រី Michelle Obama ក្នុង​ពេល​ដើរ​ទស្សនា​នៅ​បរិវេណ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត នៅរសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

XS
SM
MD
LG