ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​កន្លែង​និង​រថយន្ត​ត្រូវបាន​បំផ្លាញ​ដោយ​ការ​បាញ់​មីស៊ីល​នៅ​ក្រុង Horlivka របស់​អ៊ុយក្រែន​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីសង្គ្រាម ពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ

រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ​កន្លែង​និង​រថយន្ត​ត្រូវបាន​បំផ្លាញ​ដោយ​ការ​បាញ់​មីស៊ីល​នៅ​ក្រុង Horlivka របស់​អ៊ុយក្រែន​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG