ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

វេទិកា​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព​​នៅ​​កម្ពុជា

កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤ សប្តាហ៍​មុន តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​ សង្គម​ស៊ីវិល វិស័យ​ឯកជន​ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នា​ពេល​នេះ​កំពុង​តែ​ពិភាក្សា​គ្នា​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈ​មួយ​ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន Enrich Institute កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​សប្តាហ៍​មុន អំពី​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​ជួបប្រទះ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា។ កិច្ច​ពិភាក្សា​ថ្នាក់​ជាតិ​នេះ​មាន​ការ​ទ្រទ្រង់​ថវិកា​ដោយ មូលនិធិអាស៊ី Asia Foundation និង VOA ជាដើម។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​ចូលរួម​កំពុង​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​វេទិកា​​សាធារណៈ​ដែល​ពិភាក្សា​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព នៅ​​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា​ ជប៉ុន​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​
1

អ្នក​ចូលរួម​កំពុង​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​វេទិកា​​សាធារណៈ​ដែល​ពិភាក្សា​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព នៅ​​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា​ ជប៉ុន​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​

តំណាង​រដ្ឋាភិបាល សង្គម​ស៊ីវិល វិស័យ​ឯក​ជន និង​​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ ជួប​សំណេះ​សំណាល​មុន​កិច្ច​ពិភាក្សា​ចាប់​ផ្តើម។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​
2

តំណាង​រដ្ឋាភិបាល សង្គម​ស៊ីវិល វិស័យ​ឯក​ជន និង​​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ ជួប​សំណេះ​សំណាល​មុន​កិច្ច​ពិភាក្សា​ចាប់​ផ្តើម។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​

លោក​ សាយ មុន្នី អ្នក​សម្រប​សម្រួលកម្មវិធី​​ទូរទស្សន៍ វីដេអូវីអូអេ​ខ្មែរ ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍។ វីអូអេក៏​​បាន​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ​នេះ​ផង​ដែរ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​
3

លោក​ សាយ មុន្នី អ្នក​សម្រប​សម្រួលកម្មវិធី​​ទូរទស្សន៍ វីដេអូវីអូអេ​ខ្មែរ ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍។ វីអូអេក៏​​បាន​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ​នេះ​ផង​ដែរ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​

ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​នរោត្តម សិរីវុឌ្ឍ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​នរោត្តម សីហមុនី ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​អំពី​ចំណុច​សំខាន់ៗ​អំពី​​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 
4

ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​នរោត្តម សិរីវុឌ្ឍ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​នរោត្តម សីហមុនី ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​អំពី​ចំណុច​សំខាន់ៗ​អំពី​​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 

ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​នរោត្តម សិរីវុឌ្ឍ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​នរោត្តម សីហមុនី ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​អំពី​ចំណុច​សំខាន់ៗ​អំពី​​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
5

ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​នរោត្តម សិរីវុឌ្ឍ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​នរោត្តម សីហមុនី ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​អំពី​ចំណុច​សំខាន់ៗ​អំពី​​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

លោក​បណ្ឌិត​ កែម​ ឡី​ អ្នក​វិភាគ​សង្គម​​ឯករាជ្យ​ និង​ជា​វា​គ្មិន​ក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈនេះ ​កំពុង​ពិភាក្សា​លើ​ប្រ​ធាន​បទអំពី​ បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ក្នុង​អនុ​តំបន់ទន្លេ​មេគង្គ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​
6

លោក​បណ្ឌិត​ កែម​ ឡី​ អ្នក​វិភាគ​សង្គម​​ឯករាជ្យ​ និង​ជា​វា​គ្មិន​ក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈនេះ ​កំពុង​ពិភាក្សា​លើ​ប្រ​ធាន​បទអំពី​ បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ក្នុង​អនុ​តំបន់ទន្លេ​មេគង្គ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​

វេទិកា​សាធារណៈ​មាន​តំណាង​រដ្ឋាភិបាល សង្គម​ស៊ីវិល វិស័យ​ឯកជន និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ បាន​មក​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​ ​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 
7

វេទិកា​សាធារណៈ​មាន​តំណាង​រដ្ឋាភិបាល សង្គម​ស៊ីវិល វិស័យ​ឯកជន និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ បាន​មក​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​ ​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​នៅ​កម្ពុជា។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
8

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 
9

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
10

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 
11

អ្នក​ចូល​រួម​ចោទ​សួរ​និង​ផ្តល់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 

លោក​បណ្ឌិត​ កែម​ ឡី​ អ្នក​វិភាគ​សង្គម​​ឯករាជ្យ​ និង​ជា​វា​គ្មិន​ក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈនេះ ​កំពុង​ពិភាក្សា​លើ​ប្រ​ធាន​បទអំពី​ បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ក្នុង​អនុ​តំបន់ទន្លេ​មេគង្គ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​ 
12

លោក​បណ្ឌិត​ កែម​ ឡី​ អ្នក​វិភាគ​សង្គម​​ឯករាជ្យ​ និង​ជា​វា​គ្មិន​ក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈនេះ ​កំពុង​ពិភាក្សា​លើ​ប្រ​ធាន​បទអំពី​ បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ក្នុង​អនុ​តំបន់ទន្លេ​មេគង្គ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​ 

លោក ឈាង វណ្ណារិទ្ធ សហ​ប្រធាននៃ​វេទិកា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន ​Enrich ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ទៅ​កាន់​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​ អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​វេទិកា​សាធារណៈ​មួយ​នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 
13

លោក ឈាង វណ្ណារិទ្ធ សហ​ប្រធាននៃ​វេទិកា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន ​Enrich ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ទៅ​កាន់​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​ អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​វេទិកា​សាធារណៈ​មួយ​នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA) 

លោក អាន សុវត្ថា អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​រូប​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈ​នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
14

លោក អាន សុវត្ថា អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​រូប​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈ​នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

លោក Silas Everett តំណាង​ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​អង្គការ​មូនិធិ​អាស៊ី ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍។​​ អង្គការ​មូនិធិ​អាស៊ី​ក៏​​បាន​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ​នេះ​ផង​ដែរ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​ 
15

លោក Silas Everett តំណាង​ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​អង្គការ​មូនិធិ​អាស៊ី ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍។​​ អង្គការ​មូនិធិ​អាស៊ី​ក៏​​បាន​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ​នេះ​ផង​ដែរ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​ 

លោក​ស្រី​សាស្រ្តាចារ្យ​បណ្ឌិត​ អ៊ុំ​ រ៉ាវី សាកលវិទ្យាធិការ​រង​នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​
16

លោក​ស្រី​សាស្រ្តាចារ្យ​បណ្ឌិត​ អ៊ុំ​ រ៉ាវី សាកលវិទ្យាធិការ​រង​នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)​

លោក ឈាង វណ្ណារិទ្ធ សហ​ប្រធាននៃ​វេទិកា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន ​Enrich ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ទៅ​កាន់​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​ អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​វេទិកា​សាធារណៈ​មួយ​នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
17

លោក ឈាង វណ្ណារិទ្ធ សហ​ប្រធាននៃ​វេទិកា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន ​Enrich ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ទៅ​កាន់​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​ អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​វេទិកា​សាធារណៈ​មួយ​នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

XS
SM
MD
LG