ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ក្រុមការងារដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនពីជំងឺ​កូវីដ១៩ កំពុងត្រៀមបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅផ្សារអូរឬស្សី បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងក្នុងចំណោមអាជីវករនៅផ្សារនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។

ស្ថានភាព​កូវីដ​ដុនដាប​នាំ​ឲ្យ​លំហ​នយោបាយ​និង​ការ​រិះគន់​ខើច​ខ្លី​

រូបឯកសារ៖ ក្រុមការងារដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនពីជំងឺ​កូវីដ១៩ កំពុងត្រៀមបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅផ្សារអូរឬស្សី បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងក្នុងចំណោមអាជីវករនៅផ្សារនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG