ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាពនៅទីក្រុងព្រះសីហនុ ដែលគេឃើញមានសំណង់អគារខ្ពស់មិនទាន់សង់រួច និងសង់រួចពុំទាន់មានអ្នកស្នាក់នៅ ដែលគេចាប់ផ្តើមសាងសង់ច្រើនឡើងៗតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៦ នៅក្រុងព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។ (ខាន់ សុគុំមនោ/វីអូអេ)

អ្នកជំនាញ​ថា វា​គួរ​ឲ្យ​អាម៉ាស់​បើ​កម្ពុជា​ផ្តល់​អាទិភាព​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច ដោយ​រំលង​ការបង្ការ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាពនៅទីក្រុងព្រះសីហនុ ដែលគេឃើញមានសំណង់អគារខ្ពស់មិនទាន់សង់រួច និងសង់រួចពុំទាន់មានអ្នកស្នាក់នៅ ដែលគេចាប់ផ្តើមសាងសង់ច្រើនឡើងៗតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៦ នៅក្រុងព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។ (ខាន់ សុគុំមនោ/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG