ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖​ ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់​ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ការ​ហែក្បួននិងជួបជុំ

  • VOA Khmer
នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​ គណបក្ស​នយោបាយ​នា​នា​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​បាន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ការឃោសនា​បោះឆ្នោតសម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​អណត្តិទី​៤​ ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា។​ ​កាឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​នេះ​មាន​រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ​រាប់ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​តទៅ។​ ឯការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​ ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​អណត្តិទី​៤​នេះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​ថ្ងៃទី​០៤​ខែ​មិថុនា​ខាងមុខ។​ ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​គ្រោង​ដាក់​ពង្រាយ​ ​កងកម្លាំ​ប្រដាប់​អាវុធប្រមាណ​ ២ម៉ឺននាក់​ អំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​នឹងជាង៥ម៉ឺននាក់​អំពេល​បោះឆ្នោត​និង​រាប់​សន្លឹកឆ្នោត​នាពេល​ខាងមុខ។​

​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ជា​រូបភាព​មួយ​ចំនួន​ស្តីពី​សកម្មភាព​ក្នុង​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​នាថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាពនៃ​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចូលរួម​ ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
1

ទិដ្ឋភាពនៃ​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចូលរួម​ ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ទិដ្ឋភាពនៃ​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចូលរួម​ ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
2

ទិដ្ឋភាពនៃ​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចូលរួម​ ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ​ចូលរួម​ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
3

សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ​ចូលរួម​ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

អ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលអ្នកស្រី វ៉ាត សុភាព​កំពុង​អង្គុយ​សម្រាក​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនៅកោះពេជ្រ កាលពីព្រឺកថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ២០១៧។(ហ៊ុល រស្មី/VOA)
4

អ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលអ្នកស្រី វ៉ាត សុភាព​កំពុង​អង្គុយ​សម្រាក​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនៅកោះពេជ្រ កាលពីព្រឺកថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ២០១៧។(ហ៊ុល រស្មី/VOA)

សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ​ចូលរួម​ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
5

សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ​ចូលរួម​ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ទិដ្ឋភាពនៃ​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចូលរួម​ ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
6

ទិដ្ឋភាពនៃ​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចូលរួម​ ក្នុង​ថ្ងៃទី១​ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)
7

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)

លោក​ ​កឹម សុខា​ ​ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​គណបក្ស​ក្នុងថ្ងៃ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)​ ​
8

លោក​ ​កឹម សុខា​ ​ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​គណបក្ស​ក្នុងថ្ងៃ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)​ ​

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)
9

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)
10

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)

កូន​ស្រី​​​ លោក​ កឹម​ សុខា​ នៅក្នុង​ក្បួន​យុទ្ធនា​ការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត ថ្ងៃ​ដំបូង​​របស់​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)
11

កូន​ស្រី​​​ លោក​ កឹម​ សុខា​ នៅក្នុង​ក្បួន​យុទ្ធនា​ការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត ថ្ងៃ​ដំបូង​​របស់​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)
12

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ថ្ងៃ​ដំបូងនៃ​​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំលេង​​ឆ្នោត​របស់​គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​ដែលមាន​សកម្មជន​ និង​អ្នកគាំទ្រ​​ជា​ច្រើន​ពាន់នាក់​ចូលរួម នៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី​ ២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។ (ខាន់​ សុគុំ​មនោ​/ VOA)

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្សជំទាស់​​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ រាំសាទរ​ ​ក្នុងការឃោសនា​បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់​​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)
13

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្សជំទាស់​​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ រាំសាទរ​ ​ក្នុងការឃោសនា​បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់​​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)

សកម្មភាព​នៃ​អ្នក​គាំទ្រ​របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាត​ក្នុងអំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់​​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)
14

សកម្មភាព​នៃ​អ្នក​គាំទ្រ​របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាត​ក្នុងអំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់​​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)

ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ ​នរោត្តម រណឫទ្ធិ​ ​ប្រធាន​គណបក្ស​រាជា​និយម​ហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច ទទួល​ស្វាគមន៍​ដោយ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​ព្រះអង្គ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ អំឡុង​ពេលឃោសនា​ បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់កាពីថ្ងៃ​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។។​ (រូបភាព​អ្នកសារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក)
15

ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ ​នរោត្តម រណឫទ្ធិ​ ​ប្រធាន​គណបក្ស​រាជា​និយម​ហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច ទទួល​ស្វាគមន៍​ដោយ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​ព្រះអង្គ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ អំឡុង​ពេលឃោសនា​ បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់កាពីថ្ងៃ​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។។​ (រូបភាព​អ្នកសារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក)

សកម្មជនគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ុនប៉ិចមកពីខេត្តកណ្ដាលទៅទទួលយកអាវយឺតពីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វា កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត។ (អ៊ិត សូធឿត/VOA)
16

សកម្មជនគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ុនប៉ិចមកពីខេត្តកណ្ដាលទៅទទួលយកអាវយឺតពីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វា កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត។ (អ៊ិត សូធឿត/VOA)

ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ ​នរោត្តម រណឫទ្ធិ​ ​ប្រធាន​គណបក្ស​រាជា​និយម​ហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច ទទួល​ស្វាគមន៍​ដោយ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​ព្រះអង្គ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ អំឡុង​ពេលឃោសនា​ បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់កាពីថ្ងៃ​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។។​ (រូបភាព​អ្នកសារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក)
17

ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​ ​នរោត្តម រណឫទ្ធិ​ ​ប្រធាន​គណបក្ស​រាជា​និយម​ហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច ទទួល​ស្វាគមន៍​ដោយ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​ព្រះអង្គ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ អំឡុង​ពេលឃោសនា​ បោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់កាពីថ្ងៃ​ថ្ងៃសៅរ៍ទី​២០ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០១៧។។​ (រូបភាព​អ្នកសារព័ត៌មាន​ក្នុងស្រុក)

 សកម្មជនគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិជួបជុំនៅគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វា ក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ (អ៊ិត សូធឿត/VOA)
18

សកម្មជនគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិជួបជុំនៅគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វា ក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ (អ៊ិត សូធឿត/VOA)

XS
SM
MD
LG