ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បាល់​ទាត់​ទាក់​ទាញ​ការចាប់អារម្មណ៍​ពី​យុវជន​កម្ពុជា

វិស័យ​កីឡា​បាល់ទាត់​កំពុង​តែ​មាន​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់យុវជន​កម្ពុជា។​ អ្នក​ជំនាញបាន​មើល​ឃើញ​ពីសក្តានុពល​យ៉ាង​ច្រើន​តាម​រយៈ​ការ​គាំទ្រ​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​បាន​ប្រជ្រៀត​គ្នា​ទិញ​សំបុត្រ​ដើម្បី​ចូល​ទស្សនា​ការប្រកួត​បាល់​ទាត់ រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ​ដើម្បី​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​ជម្រុះ​វគ្គបឋម​អាស៊ី ដើម្បី​ឈាន​​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​បាល់ទាត់ ពានរង្វាន់​ពិភពលោក​ ​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​​ 
1

មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​បាន​ប្រជ្រៀត​គ្នា​ទិញ​សំបុត្រ​ដើម្បី​ចូល​ទស្សនា​ការប្រកួត​បាល់​ទាត់ រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ​ដើម្បី​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​ជម្រុះ​វគ្គបឋម​អាស៊ី ដើម្បី​ឈាន​​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​បាល់ទាត់ ពានរង្វាន់​ពិភពលោក​ ​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​​ 

អ្នក​គាំទ្រ​កាន់​ទង់ជាតិ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការប្រកួត​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ក្នុង​ការប្រកួត​ជំរុះ​វគ្គ​បឋម​អាស៊ី​ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​ពិភពលោក​ នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១១​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​
2

អ្នក​គាំទ្រ​កាន់​ទង់ជាតិ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការប្រកួត​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ក្នុង​ការប្រកួត​ជំរុះ​វគ្គ​បឋម​អាស៊ី​ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​ពិភពលោក​ នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១១​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​

កីឡាករ​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការប្រកួត​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ក្នុង​ការប្រកួត​ជំរុះ​វគ្គ​បឋម​អាស៊ី​ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​ពិភពលោក​ នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១១​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។
4

កីឡាករ​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការប្រកួត​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ក្នុង​ការប្រកួត​ជំរុះ​វគ្គ​បឋម​អាស៊ី​ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​ពិភពលោក​ នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១១​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។

​មាន​មនុស្ស​​ជាង​ ៦០.០០០ នាក់​បាន​មក​ទស្សនា​ផ្ទាល់ការប្រកួត​បាល់​ទាត់ រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ​ដើម្បី​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​ជម្រុះ​វគ្គបឋម​អាស៊ី ដើម្បី​ឈាន​​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​បាល់ទាត់ ពានរង្វាន់​ពិភពលោក​ ​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
5

​មាន​មនុស្ស​​ជាង​ ៦០.០០០ នាក់​បាន​មក​ទស្សនា​ផ្ទាល់ការប្រកួត​បាល់​ទាត់ រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ​ជាមួយ​ក្រុម​សឹង្ហបុរី ​ដើម្បី​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​ជម្រុះ​វគ្គបឋម​អាស៊ី ដើម្បី​ឈាន​​ទៅ​កាន់​ការប្រកួត​បាល់ទាត់ ពានរង្វាន់​ពិភពលោក​ ​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

XS
SM
MD
LG