ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
មហាជន​ចូល​រួម​ទស្សនា ​និង​ស្ដាប់​សវនាការ​ស្ដាប់​ចម្លើយ​មួយ​កាល​ពី​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​នៅ​ឯ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ ញ៉ែត សុខហេង/ECCC)

សាស្ត្រាចារ្យ Alex Hinton៖ យុត្តិធម៌​ក្នុង​ផ្នត់​គំនិត​ខ្មែរ​មាន​ឫស​គល់​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា

សៀវភៅ​នេះ​លើក​ឡើង​​ថា ការ​យល់​ថា​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​អាច​ផ្តល់​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​បាន​នោះ​ វា​ដូចជា​របាំង​ខាង​ក្រៅ​មួយ ដែល​បិទ​បាំង​រឿង​រ៉ាវ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​មួយ ដែល​កប់​នៅ​ពី​ក្រោយ​តុលាការ​នេះ ហើយ​និង​​ផ្នត់​គំនិត​ដែល​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មាន​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ​អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ «យុត្តិធម៌» និង​រឿង​រ៉ាវ​ទាក់ទង​នឹង​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម។

មហាជន​ចូល​រួម​ទស្សនា ​និង​ស្ដាប់​សវនាការ​ស្ដាប់​ចម្លើយ​មួយ​កាល​ពី​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​នៅ​ឯ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ ញ៉ែត សុខហេង/ECCC) Photo: Courtesy Image

សៀវភៅ​នេះ​លើក​ឡើង​​ថា ការ​យល់​ថា​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​អាច​ផ្តល់​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​បាន​នោះ​ វា​ដូចជា​របាំង​ខាង​ក្រៅ​មួយ ដែល​បិទ​បាំង​រឿង​រ៉ាវ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​មួយ ដែល​កប់​នៅ​ពី​ក្រោយ​តុលាការ​នេះ ហើយ​និង​​ផ្នត់​គំនិត​ដែល​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មាន​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ​អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ «យុត្តិធម៌» និង​រឿង​រ៉ាវ​ទាក់ទង​នឹង​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម។

XS
SM
MD
LG