ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រី Ivanka Trump ដែលជា​ទីប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​របស់​លោក​ប្រធានាធិបតី Trumpនិយាយ​នៅឯ​ពិធី​ស្តីអំពី​គម្រោង​ផ្តួចផ្តើម​ការអភិវឌ្ឍ​ជាសកល និង​ប្រកប​ដោយ​វិបុលភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី​ហៅកាត់ថា W-GDP នៅ​ក្រសួង​ការបរទេស​ស.រ.អា នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

អ្នកស្រី Ivanka Trump បន្ត​របៀបវារៈ​ផ្តល់​អំណាច​ដល់​ស្រ្តី​នៅ​អំឡុងពេល​មាន​ជំងឺរាតត្បាត

រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រី Ivanka Trump ដែលជា​ទីប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​របស់​លោក​ប្រធានាធិបតី Trumpនិយាយ​នៅឯ​ពិធី​ស្តីអំពី​គម្រោង​ផ្តួចផ្តើម​ការអភិវឌ្ឍ​ជាសកល និង​ប្រកប​ដោយ​វិបុលភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី​ហៅកាត់ថា W-GDP នៅ​ក្រសួង​ការបរទេស​ស.រ.អា នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG