ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

បទសម្ភាសន៍ VOA៖ យុវជន​ខ្មែរ​ រំពឹង​ថា​នឹង​យក​ជ័យជម្នះ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​និយាយ​ជា​សាធារណៈ​​ថ្នាក់​តំបន់​នៅ​កោះ​តៃវ៉ាន់


យុវជន ភួង សុដានីត ដែល​ជា​អ្នក​តំណាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រកួត​ប្រជែង​ការនិយាយ​ជា​សាធារណៈ (Public Speaking) នៅ​កោះ​តៃវ៉ាន់ នៅ​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​មក​បន្ទប់​ផ្សាយ​របស់ VOA នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​និយាយ​ពី​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​នេះ និង​ការត្រៀម​ខ្លួន​របស់​លោក​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ថ្នាក់​តំបន់។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
យុវជន ភួង សុដានីត ដែល​ជា​អ្នក​តំណាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រកួត​ប្រជែង​ការនិយាយ​ជា​សាធារណៈ (Public Speaking) នៅ​កោះ​តៃវ៉ាន់ នៅ​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​មក​បន្ទប់​ផ្សាយ​របស់ VOA នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​និយាយ​ពី​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​នេះ និង​ការត្រៀម​ខ្លួន​របស់​លោក​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ថ្នាក់​តំបន់។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

យុវជន ភួង សុដានីត ដែល​ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី២ ជំនាញ​វិស្វកម្ម​ស៊ីវិល​ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ហ្សាម៉ាន់​ នឹង​តំណាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ប្រជែង​ការ​និយាយ​ជា​សាធារណៈ​ (Public Speaking) នៅ​ថ្នាក់​តំបន់ ក្នុង​កោះ​តៃវ៉ាន់ នៅ​ខែ​មិថុនា​ ខាង​មុខ។

កំណត់និពន្ធ៖ យុវជន ភួង សុដានីត ដែល​ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី២ ជំនាញ​វិស្វកម្ម​ស៊ីវិល​ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ហ្សាម៉ាន់​ នឹង​តំណាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ប្រជែង​ការ​និយាយ​ជា​សាធារណៈ​ (Public Speaking) នៅ​ថ្នាក់​តំបន់ ក្នុង​កោះ​តៃវ៉ាន់ នៅ​ខែ​មិថុនា​ ខាង​មុខ។ លោក ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ នៃ VOA បាន​សន្ទនា​ជាមួយ​យុវជន សុដានីត អំពី​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​នេះ និង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​របស់​យុវជន​រូប​នេះ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ថ្នាក់​តំបន់​នេះ ដូច​តទៅ៖

XS
SM
MD
LG