ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ខ្មែរ-អាមេរិកាំង​ម្នាក់​បាន​ជួប​ជាមួយ​សម្តេច​ប៉ាប ពេល​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​អន្តរសាសនា​នៅ​ក្រុង​វ៉ាទីកង់ (Vatican)


លោក​បណ្ឌិត ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិក​សមាគម​ខ្មែរ​វត្តពុទ្ធិការាម រដ្ឋម៉ារីឡែនដ៍ ស.រ.អា ចាប់រលាក់ដៃ​ជាមួយ​សម្តេច​ប៉ាប​កាតូលិក ហ្រ្វង់ស៊ីស ក្នុង​ពេល​លោក​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុម​មេដឹកនាំ​អន្តរសាសនា​ក្នុង​ទីក្រុង​វ៉ាទីកង់​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី២៣ ដល់​ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិ​ការផ្នែក​សាសនា​និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សង្គម​រួម​គ្នា។ (រូបថត៖ វ៉ាទីកង់)
លោក​បណ្ឌិត ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិក​សមាគម​ខ្មែរ​វត្តពុទ្ធិការាម រដ្ឋម៉ារីឡែនដ៍ ស.រ.អា ចាប់រលាក់ដៃ​ជាមួយ​សម្តេច​ប៉ាប​កាតូលិក ហ្រ្វង់ស៊ីស ក្នុង​ពេល​លោក​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុម​មេដឹកនាំ​អន្តរសាសនា​ក្នុង​ទីក្រុង​វ៉ាទីកង់​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី២៣ ដល់​ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិ​ការផ្នែក​សាសនា​និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សង្គម​រួម​គ្នា។ (រូបថត៖ វ៉ាទីកង់)

លោក​បណ្ឌិត ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិក​សមាគម​ខ្មែរ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ម៉ារីឡែនដ៍ ស.រ.អា បាន​ថ្លែង​កាលពី​ថ្ងៃពុធ​ប្រាប់ VOA អំពី ការចូលរួម​របស់​លោក ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ការដោះស្រាយ​ទុក្ខ និង​រំដោះទុក្ខ​ តាម​ពុទ្ធសាសនា និង​ស្តាប់​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​តាម​កាតូលិក។

តំណាង​ពុទ្ធសាសនិកជន​ខ្មែរ-អាមេរិកាំង​ម្នាក់ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​សម្តេច​ ប៉ាប​ហ្រ្វង់ស៊ីស ក្នុង​ក្រុងVatican នៅ​ពេល​លោក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​រយៈ​ពេល​៥ថ្ងៃ កាលពី​ខែមិថុនា ដើម្បី​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​អន្តរសាសនា​ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​និង​របៀប​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា​រវាង​ពុទ្ធសាសនិកជន​ និង​ជាមួយ​ក្រុម រ៉ូម៉ាំង-កាតូលិក។ លោក​បណ្ឌិត ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិក​សមាគម​ខ្មែរ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ម៉ារីឡែនដ៍ ស.រ.អា បាន​ថ្លែង​កាលពី​ថ្ងៃពុធ​ប្រាប់ VOA អំពី ការចូលរួម​របស់​លោក ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ការដោះស្រាយ​ទុក្ខ និង​រំដោះទុក្ខ​ តាម​ពុទ្ធសាសនា និង​ស្តាប់​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​តាម​កាតូលិក៕

លោក​បណ្ឌិត ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិក​សមាគម​ខ្មែរ វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ម៉ារីឡែនដ៍ ស.រ.អា ឈរ​នៅ​ខាង​មុខ​អគារ VOA នៅ​ដែល​ពេល​លោក​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍ នៅ ថ្ងៃទីពុធ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (សុខ ខេមរា/ VOA)
លោក​បណ្ឌិត ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិក​សមាគម​ខ្មែរ វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ម៉ារីឡែនដ៍ ស.រ.អា ឈរ​នៅ​ខាង​មុខ​អគារ VOA នៅ​ដែល​ពេល​លោក​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍ នៅ ថ្ងៃទីពុធ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ (សុខ ខេមរា/ VOA)

XS
SM
MD
LG