ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានពាក់ម៉ាស់កំពុងយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅវិមានក្រុមប្រឹក្សាសភាក្រុងហុងកុង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

ទ្វីប​អាស៊ី​នាំ​មុខ​គេ​ខាង​ការ​រំលោភបំពាន​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​​ជុំវិញ​ការ​រាយការណ៍​ពី​ជំងឺ​កូវីដ១៩

រូបឯកសារ៖ អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានពាក់ម៉ាស់កំពុងយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅវិមានក្រុមប្រឹក្សាសភាក្រុងហុងកុង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG