ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ សាលា​ឧទ្ធរណ៍​បន្ធូរបន្ថយ​ទោស​សកម្មជន​ជាប់​ពន្ធនាគារ​១០នាក់ និង​ព្រះសង្ឃ​មួយ​អង្គ

  • ហេង រស្មី
បន្ទាប់ពី​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​បាន​សម្រេច​តម្កល់​សាលក្រម​សាលា​ដំបូង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ឲ្យ​នៅ​ដដែល និង​បាន​បន្ធូរបន្ថយ​ទោស​កំហុស​ខ្លះ​ដល់​សកម្មជន​បឹងកក់​មួយ​ចំនួន សកម្មជន​តំបន់​បឹងកក់ និង​ព្រះសង្ឃ បាន​ក្រាញននៀល​នៅ​ខាង​ក្នុង​បន្ទប់​សវនាការ មិន​ព្រម​ចាកចេញ​ទេ រហូត​ដល់​ក្រុម​អនុរក្ស​ពន្ធនាគារ​បាន​ចាប់​អូស​ពួកគេ​ចេញ​ដាក់​លើ​រថយន្ត។ នៅ​ខាង​ក្រៅ​បរិវេណ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​វិញ​ ក្រុម​អ្នករងគ្រោះ​ដោយសារ​ការរំលោភ​ដីធ្លី​នៅ​សហគមន៍​ផ្សេងៗ​បាន​មក​តវ៉ា​ដើម្បី​ឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​ដីធ្លី​ទាំង​១១​នាក់​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​វិញ រួមទាំង​ព្រះសង្ឃ៕
ផ្សេង​ទៀត

អ្នកស្រី ទេព វន្នី សកម្មជន​បឹងកក់ និង​គង់ ចាន់ ថា ត្រូវ​បាន​អនុរក្ស​ពន្ឋនាគារ​បណ្តើរ​ចេញពី​បន្ទប់​សវនាការ ក្រោយពី​ប្រកាស​សាលក្រម​រួច។
1

អ្នកស្រី ទេព វន្នី សកម្មជន​បឹងកក់ និង​គង់ ចាន់ ថា ត្រូវ​បាន​អនុរក្ស​ពន្ឋនាគារ​បណ្តើរ​ចេញពី​បន្ទប់​សវនាការ ក្រោយពី​ប្រកាស​សាលក្រម​រួច។

អ្នកស្រី ង៉ែត ឃុន សកម្មជន​បឹងកក់ ត្រូវ​បាន​អនុរក្ស​ពន្ឋនាគារ​បណ្តើរ​ចូល​ក្នុង​បន្ទប់​សវនាការ។
2

អ្នកស្រី ង៉ែត ឃុន សកម្មជន​បឹងកក់ ត្រូវ​បាន​អនុរក្ស​ពន្ឋនាគារ​បណ្តើរ​ចូល​ក្នុង​បន្ទប់​សវនាការ។

អ្នកស្រី ទេព វន្នី សកម្មជន​បឹងកក់ និង​គង់ ចាន់ ថា ត្រូវ​បាន​អនុរក្ស​ពន្ឋនាគារ​បណ្តើរ​ចេញពី​បន្ទប់​សវនាការ ក្រោយពី​ប្រកាស​សាលក្រម​រួច។
3

អ្នកស្រី ទេព វន្នី សកម្មជន​បឹងកក់ និង​គង់ ចាន់ ថា ត្រូវ​បាន​អនុរក្ស​ពន្ឋនាគារ​បណ្តើរ​ចេញពី​បន្ទប់​សវនាការ ក្រោយពី​ប្រកាស​សាលក្រម​រួច។

អ្នកស្រី បូ ឆវី សកម្មជន​បឹងកក់​បាន​ស្រែក​ថា​អយុត្តិធម៌​បន្ទាប់​ពី​តុលាការ​ប្រកាស​សាលក្រម​រួច។
4

អ្នកស្រី បូ ឆវី សកម្មជន​បឹងកក់​បាន​ស្រែក​ថា​អយុត្តិធម៌​បន្ទាប់​ពី​តុលាការ​ប្រកាស​សាលក្រម​រួច។

ក្រុម​អ្នករងគ្រោះ​ដោយសារ​បញ្ហា​ដីធ្លី​បាន​មក​តវ៉ា​នៅ​ខាង​ក្រៅ​អគារ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បឹងកក់​ចំនួន​១០​នាក់ និង​ព្រះសង្ឃ​មួយ​អង្គ។
5

ក្រុម​អ្នករងគ្រោះ​ដោយសារ​បញ្ហា​ដីធ្លី​បាន​មក​តវ៉ា​នៅ​ខាង​ក្រៅ​អគារ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បឹងកក់​ចំនួន​១០​នាក់ និង​ព្រះសង្ឃ​មួយ​អង្គ។

ក្រុម​អ្នករងគ្រោះ​ដោយសារ​បញ្ហា​ដីធ្លី​បាន​មក​តវ៉ា​នៅ​ខាង​ក្រៅ​អគារ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បឹងកក់​ចំនួន​១០​នាក់ និង​ព្រះសង្ឃ​មួយ​អង្គ។
6

ក្រុម​អ្នករងគ្រោះ​ដោយសារ​បញ្ហា​ដីធ្លី​បាន​មក​តវ៉ា​នៅ​ខាង​ក្រៅ​អគារ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បឹងកក់​ចំនួន​១០​នាក់ និង​ព្រះសង្ឃ​មួយ​អង្គ។

XS
SM
MD
LG