ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

«កំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាន» ឬ Reporters' Notes គឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានស្តីអំពី​ការ​សាកសួរ និងពិភាក្សា​ជាមួយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន VOA អំពីប្រធានបទ​ផ្សេងៗយោងតាម​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់​ពួកគេ។

XS
SM
MD
LG