ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

គេហទំព័រ «ផ្ទៀងផ្ទាត់ការណ៍ពិត Polygraph»

កម្មវិធី​ «ផ្ទៀងផ្ទាត់ការណ៍ពិត Polygraph» របស់វីអូអេ បម្រើ​ជា​ធនធាន​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ និង​ព័ត៌មាន​មិនពិត​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចែកចាយ​ និង​ចែករំលែក​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក។

XS
SM
MD
LG