ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ពាក្យអង់គ្លេស​ក្នុងសារ​ព័ត៌មាន

ពាក្យ​អង់គ្លេស​ក្នុងសារ​ព័ត៌មាន (News Words) ជា​កម្មវីធី​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេសជាវីដេអូ​ដែល​ផ្តោតលើ ​ពាក្យ​ថ្មីៗ​ក្នុងសេចក្តី​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នានា។

XS
SM
MD
LG