ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

យុវជនខ្មែរ​​ប្រមូលផ្ដុំគ្នា​លេង​ល្បែង​ប្រជាប្រិយ​មុន​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ

កាលពី​មុន ប្រជាជន​កម្ពុជាតែងតែលេង​ល្បែង​ប្រជាប្រិយ​និងរាំរបាំនានា​ពេលកំពុងប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ប៉ុន្តែ​គេ​មិនសូវ​ឃើញ​មាន​សកម្មភាព​ទាំង​នេះ​ច្រើន​ទេ​សព្វថ្ងៃនេះ។ ​ដើម្បី​ស្រោចស្រង់​វប្បធម៌និង​ប្រវត្តិសិល្បៈ​ដែល​កំពុងបាត់​បង់​ទាំងនេះ ក្រុម​យុវជន​ដែល​ស្រឡាញ់​សិល្បៈ​មួយក្រុម​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍៍បែ​ប​វប្បធម៌​មួយ​ដែល​ពួកគេ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា «​បុណ្យភូមិ» ហើយ​មានប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់​ចូល​រួម​កំសាន្ត នៅ​វត្ត​ជ្រោយអំពិល ​ខ័ណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។
ផ្សេង​ទៀត

យុវជន​ម្នាក់​ដេញ​យុវតី​ម្នាក់​ទៀត​លេង​ល្បែង​លាក់​កន្សែង ក្នុង​ពិធី​មួយ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្តជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌច្បារ​អំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣ដល់​ទី១៦ ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)
1

យុវជន​ម្នាក់​ដេញ​យុវតី​ម្នាក់​ទៀត​លេង​ល្បែង​លាក់​កន្សែង ក្នុង​ពិធី​មួយ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្តជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌច្បារ​អំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣ដល់​ទី១៦ ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែង«ពង្រត់កូនក្រមុំគេ»ក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​  
2

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែង«ពង្រត់កូនក្រមុំគេ»ក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

 

យុវជនខ្មែរមួយករូបលេងល្បែងវាយក្អមក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
3

យុវជនខ្មែរមួយករូបលេងល្បែងវាយក្អមក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

ក្រុម​យុវតី​ចាំ​ចាប់​ឈូងដែល​បោះ​ដោយ​ក្រុម​យុវជន​ ក្នុង​ពិធី​មួយ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្តជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩ ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
4

ក្រុម​យុវតី​ចាំ​ចាប់​ឈូងដែល​បោះ​ដោយ​ក្រុម​យុវជន​ ក្នុង​ពិធី​មួយ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្តជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩ ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងចាប់កូនក្លែងក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
5

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងចាប់កូនក្លែងក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​ស្រោច​ទឹក​លើ​ពុទ្ធបដិមា​មួយ​ក្នុង​ពិធី​មួយ​មុន​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្ត​ជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩ ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
6

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​ស្រោច​ទឹក​លើ​ពុទ្ធបដិមា​មួយ​ក្នុង​ពិធី​មួយ​មុន​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្ត​ជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩ ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

យុវជន​រាប់រយ​នាក់​អង្គុយ​ក្រោម​ដើមឈើ​ស្តាប់​តន្រ្តី​ពិន​ដែល​បាត់បង់​អស់​ពេល​ជា​យូរ​មក​ហើយ នៅ​វត្ត​ជ្រោយអំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)
7

យុវជន​រាប់រយ​នាក់​អង្គុយ​ក្រោម​ដើមឈើ​ស្តាប់​តន្រ្តី​ពិន​ដែល​បាត់បង់​អស់​ពេល​ជា​យូរ​មក​ហើយ នៅ​វត្ត​ជ្រោយអំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)

យុវតី​មួយ​រូប​ប្រឹង​រត់ អំឡុង​ពេល​លេង​ល្បែង​លាក់​កន្សែង​ ក្នុង​ពិធី​មួយ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្ត​ជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)
8

យុវតី​មួយ​រូប​ប្រឹង​រត់ អំឡុង​ពេល​លេង​ល្បែង​លាក់​កន្សែង​ ក្នុង​ពិធី​មួយ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​វត្ត​ជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុម​យុវជន​ចាប់​ឈូង​ដែល​ចោល​ដោយ​នារី​មួយ​ក្រុម ក្នុង​ពេល​លេង​ល្បែង​ចោល​ឈូង ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ នៅ​វត្តជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
9

ក្រុម​យុវជន​ចាប់​ឈូង​ដែល​ចោល​ដោយ​នារី​មួយ​ក្រុម ក្នុង​ពេល​លេង​ល្បែង​ចោល​ឈូង ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ នៅ​វត្តជ្រោយ​អំពិល​ខ័ណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី០៩​ខែមេសា​នេះ។ ប្រជាជន​ខ្មែរប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៣​ដល់ទី១៦​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែង«ពង្រត់កូនក្រមុំគេ»ក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
10

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែង«ពង្រត់កូនក្រមុំគេ»ក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងចាប់កូនក្លែងក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
11

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងចាប់កូនក្លែងក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងចាប់កូនក្លែងក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
12

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងចាប់កូនក្លែងក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

យុវជនខ្មែរមួយករូបលេងល្បែងវាយក្អមក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
13

យុវជនខ្មែរមួយករូបលេងល្បែងវាយក្អមក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងទាញព្រ័តក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
14

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងទាញព្រ័តក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងទាញព្រ័តក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
15

យុវជនខ្មែរមួយក្រុមលេងល្បែងទាញព្រ័តក្នុងពិធីមួយដើម្បីប្រារព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តជ្រោយអំពិលខ័ណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមូលផ្ដុំនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនារាជធានីភ្នំពេញនៅមុខរូបព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
16

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមូលផ្ដុំនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនារាជធានីភ្នំពេញនៅមុខរូបព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី០៩ខែមេសានេះ។ ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣ដល់ទី១៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦នេះ នៃ​ឆ្នាំ​វក សត្វ​ស្វា។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

XS
SM
MD
LG