ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ព្រះសង្ឃមួយអង្គបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយកន្លែង នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។

៥ ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកៀកប្រកិតគ្នា ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់

រូបឯកសារ៖ ព្រះសង្ឃមួយអង្គបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយកន្លែង នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG