ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។

ធនាគារ​ពិភពលោក​និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​បង្កក​មូលនិធិ​ដែល​ត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យ​មីយ៉ាន់ម៉ា​ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​ធ្លាក់​ដល់​ដៃ​រដ្ឋាភិបាល​យោធា

ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG