ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរប្រភឹសឹស ខេមបូឌា ហ្គាមេន អិលធីឌី ក្នុងខេត្តកណ្តាល ឈរទិញបាយ និងម្ហូបក្នុងម៉ោងសម្រាក នាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA Khmer)

អ្នក​ធ្វើការក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​លទ្ធភាព​ច្រើន​នៃ​ការ​ឆ្លង​វីរុស​កូរ៉ូណា

កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរប្រភឹសឹស ខេមបូឌា ហ្គាមេន អិលធីឌី ក្នុងខេត្តកណ្តាល ឈរទិញបាយ និងម្ហូបក្នុងម៉ោងសម្រាក នាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA Khmer) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG