ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ បុគ្គលិកពេទ្យ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​វេជ្ជសាស្ត្រ Providence Holy Cross ក្នុង​ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ពិនិត្យមើលអ្នកជំងឺ​កូវីដ១៩ កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

ជំងឺ​កូវីដ១៩ បន្ថែម​បញ្ហា​ប្រឈម​ដល់​បុគ្គលិក​ពេទ្យ​ជា​ស្ត្រី និង​ភារកិច្ច​មើលថែ​គ្រួសារ

រូបឯកសារ៖ បុគ្គលិកពេទ្យ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​វេជ្ជសាស្ត្រ Providence Holy Cross ក្នុង​ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ពិនិត្យមើលអ្នកជំងឺ​កូវីដ១៩ កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG