ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ នារីដេរប៉ាក់លើជញ្ជាំងប៊ុលឌីញ

លោក​ស្រី មឿន ថារី មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​ដែល​លោក​ស្រី​ឃើញ​រូប​ខ្លួន​ឯង​ត្រូវ​បាន​គូរ​យ៉ាង​ល្អវិចិត្រ ដោយ​វិចិត្រ​ករ​ជាតិ​អាមេរិច​កាំង Miles “El Mac” MacGregor លើ​ជញ្ជាំង​អគារ​ប៊ុល​ឌីញ​ដ៏​ចាស់​ទ្រុឌ​ទ្រោម កាល​ពី​សប្ដាហ៍​មុន។

វិចិត្រករ El Mac បាន​ប្រទះ​ឃើញ​ស្នាដៃ​ដេរ​ប៉ាក់​ដ៏​កម្រ​របស់​លោក​ស្រី ថារី ដោយ​ចៃដន្យ មុន​នឹង​លោក​ចាប់​អារម្មណ៍​សុំ​ថត​រូប​លោក​ស្រី​កាន់​ម្ជុល ហើយ​គូរ​ជា​គំនូរ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​សាធារណជន។

លោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា លោកស្រី​មាន​អារម្មណ៍​សោក​ស្ដាយដែល​សាលា​រាជធានីភ្នំពេញបញ្ជា​ឱ្យ​លុប​វាស​ថ្នាំ​ស​ពី​លើ​ភ្លាមៗ ក្រោម​ហេតុ​ផល​ថា​មិន​មាន​ការអនុញ្ញាតិ​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ពី​អាជ្ញាធរ​ឱ្យ​គូរ​ឡើយ។
ផ្សេង​ទៀត

អ្នកជិះកង់ម្នាក់ជិះកាត់មុខផ្ទាំងជញ្ជាំងខាងជើងនៃអគារប៊ុលឌីញ ជាទីដែលរូបគំនូរដ៏ធំត្រូវបានគេគូរហើយត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឱ្យលុបវិញ ប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាស។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)
1

អ្នកជិះកង់ម្នាក់ជិះកាត់មុខផ្ទាំងជញ្ជាំងខាងជើងនៃអគារប៊ុលឌីញ ជាទីដែលរូបគំនូរដ៏ធំត្រូវបានគេគូរហើយត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឱ្យលុបវិញ ប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាស។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)

លោកស្រី មឿន ថារី ឈរនៅកន្លែងដែលលោកស្រីបានជួបវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំង ដែលគូររូបអ្នកនាងលើជញ្ជាំងអគារប៊ុលឌីញ។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)
2

លោកស្រី មឿន ថារី ឈរនៅកន្លែងដែលលោកស្រីបានជួបវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំង ដែលគូររូបអ្នកនាងលើជញ្ជាំងអគារប៊ុលឌីញ។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)

មឿន ថារី អង្គុយចាក់ឌិននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅជាន់ទីបួននៃអគារប៊ុលឌីញ។ រូបរបស់លោកស្រី ថារី ត្រូវបានវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំង El Mac គូរលើជញ្ជាំងប៊ុលឌិញ មុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលវិញកាលពីសប្ដាហ៍មុន។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)
3

មឿន ថារី អង្គុយចាក់ឌិននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅជាន់ទីបួននៃអគារប៊ុលឌីញ។ រូបរបស់លោកស្រី ថារី ត្រូវបានវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំង El Mac គូរលើជញ្ជាំងប៊ុលឌិញ មុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលវិញកាលពីសប្ដាហ៍មុន។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)

លោកស្រី មឿន ថារី អង្គុយចាក់ឌិននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅជាន់ទីបួននៃអគារប៊ុលឌីញ។ រូបរបស់លោកស្រី ថារី ត្រូវបានវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំងម្នាក់គូរលើជញ្ជាំងប៊ុលឌិញ មុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលវិញកាលពីសប្ដាហ៍មុន។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 
4

លោកស្រី មឿន ថារី អង្គុយចាក់ឌិននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅជាន់ទីបួននៃអគារប៊ុលឌីញ។ រូបរបស់លោកស្រី ថារី ត្រូវបានវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំងម្នាក់គូរលើជញ្ជាំងប៊ុលឌិញ មុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលវិញកាលពីសប្ដាហ៍មុន។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 

លោកស្រី មឿន ថារី អង្គុយចាក់ឌិននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅជាន់ទីបួននៃអគារប៊ុលឌីញ។ រូបរបស់លោកស្រី ថារី ត្រូវបានវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំងម្នាក់គូរលើជញ្ជាំងប៊ុលឌិញ មុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលវិញកាលពីសប្ដាហ៍មុន។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 
5

លោកស្រី មឿន ថារី អង្គុយចាក់ឌិននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅជាន់ទីបួននៃអគារប៊ុលឌីញ។ រូបរបស់លោកស្រី ថារី ត្រូវបានវិចិត្រករជាតិអាមេរិចកាំងម្នាក់គូរលើជញ្ជាំងប៊ុលឌិញ មុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលវិញកាលពីសប្ដាហ៍មុន។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 

លោកស្រី មឿន ថារី ញញឹមពេលជជែកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន នៅអគារប៊ុលឌិញ។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)
6

លោកស្រី មឿន ថារី ញញឹមពេលជជែកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន នៅអគារប៊ុលឌិញ។ (អូនឆេងប៉រ/VOA)

លោកស្រី មឿន ថារី ចុចម្ជុលចាក់ឌិនយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 
7

លោកស្រី មឿន ថារី ចុចម្ជុលចាក់ឌិនយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 

ឧបករណ៍ដែលលោកស្រី មឿន ថារី ប្រើសម្រាប់ការដេរប៉ាក់របស់គាត់។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 
8

ឧបករណ៍ដែលលោកស្រី មឿន ថារី ប្រើសម្រាប់ការដេរប៉ាក់របស់គាត់។ (អូនឆេងប៉រ/VOA) 

XS
SM
MD
LG