ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ដប​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ របស់​ក្រុមហ៊ុន Pfizer-BioNTech ក្រុមហ៊ុន Moderna និង​ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ត្រូវ​បាន​ដាក់​តម្រៀប​គ្នា​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​វ៉ាក់សាំង​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ Skane ក្នុង​ក្រុង Malmo ប្រទេស​ស៊ុយអែត ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

តើ​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ១៩ មួយ​ណា​ល្អ​ជាង​គេ?

ដប​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ របស់​ក្រុមហ៊ុន Pfizer-BioNTech ក្រុមហ៊ុន Moderna និង​ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ត្រូវ​បាន​ដាក់​តម្រៀប​គ្នា​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​វ៉ាក់សាំង​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ Skane ក្នុង​ក្រុង Malmo ប្រទេស​ស៊ុយអែត ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ Photo: TT News Agency/Johan Nilsson (via REUTERS)
XS
SM
MD
LG