ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ ព្យុះព្រិលថ្ងៃទី១នៅ​ទីក្រុង​ វ៉ាស៊ីនតោនក្នុង​ខែ​មករា​ ២០១៦

អ្នកសារព័ត៌មាន​ជាច្រើនរបស់ VOA ដែល​ក្លាហាន​និង​អង់អាច បាន​ចុះ​ថត​ទិដ្ឋភាពព្យុះព្រិលដ៏ធំនៅ​ពេល​ដែល​វា​ចាប់ផ្តើម​ធ្លាក់​ភ្លាមៗ។ ព្យុះព្រិល​នេះ​មាន​កម្រាស់​ជិត​ស្មើ​រ​នឹង​កំណត់ត្រា​ទៅហើយ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ីន​តោន។​
ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាព​នៅ​ទិស​អាគ្នេយ៏នៃ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ីន​តោន​ដែល​បង្ហាញ​ការ​ស្វាគមន៏​ទុក​ជាមុនដល់​ព្យុះ​ព្រិលដែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មិនដែល​មាននឹង​មកដល់​។​(P. Datcher/VOA)​
1

ទិដ្ឋភាព​នៅ​ទិស​អាគ្នេយ៏នៃ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ីន​តោន​ដែល​បង្ហាញ​ការ​ស្វាគមន៏​ទុក​ជាមុនដល់​ព្យុះ​ព្រិលដែល​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មិនដែល​មាននឹង​មកដល់​។​(P. Datcher/VOA)​

ទិដ្ឋភាព​ដោមដែលត្រូវបានបំភ្លឺនៅ​ វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក​អាច​ឃើញ​យ៉ាង​ច្បាស់​កាត់​ខ្យល់ព្យុះ​ព្រិលនៅ​ផ្លូវបំបែក​ ទី​៣​​និង​ផ្លូវ​E. Capitol នៃ​ភាគ​ឥសាន​នៃ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន(P. Datcher/VOA)​
2

ទិដ្ឋភាព​ដោមដែលត្រូវបានបំភ្លឺនៅ​ វិមាន​រដ្ឋសភា​អាមេរិក​អាច​ឃើញ​យ៉ាង​ច្បាស់​កាត់​ខ្យល់ព្យុះ​ព្រិលនៅ​ផ្លូវបំបែក​ ទី​៣​​និង​ផ្លូវ​E. Capitol នៃ​ភាគ​ឥសាន​នៃ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន(P. Datcher/VOA)​

អគារសហព័ន្ធ Wilbur J.Cohen ដែលជា​ទី​ស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ ​VOA អាចមើលឃើញ​កាត់​ព្រិល​ធ្លាក់។​  (S. Hossain/VOA)
3

អគារសហព័ន្ធ Wilbur J.Cohen ដែលជា​ទី​ស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ ​VOA អាចមើលឃើញ​កាត់​ព្រិល​ធ្លាក់។​  (S. Hossain/VOA)

នេះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាពប្រជាជន​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ធ្វើ​ទេពអប្សរ​ព្រិល​និង​មនុស្សព្រិល​ទល់មុខ​ស្ថានីយ៏​សហជីព​វ៉ាស៊ិនតោន​ទោះបី​ជា​មាន​ព្រិល​ធ្លាក់​យ៉ាងណាក៏​ដោយ ។ (P. Datcher/VOA)  
4

នេះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាពប្រជាជន​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ធ្វើ​ទេពអប្សរ​ព្រិល​និង​មនុស្សព្រិល​ទល់មុខ​ស្ថានីយ៏​សហជីព​វ៉ាស៊ិនតោន​ទោះបី​ជា​មាន​ព្រិល​ធ្លាក់​យ៉ាងណាក៏​ដោយ ។ (P. Datcher/VOA)
 

ទិដ្ឋភាព​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទីក្រុង​ចិន​នៅ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ិនតោន​ដែល​ជា​ធម្មតា​មាន​មនុស្ស​កកកុញ​នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ប៉ុន្តែ​វាស្ទើរតែ​គ្មាន​មនុស្ស​សោះ​នៅ​ពេល​ធ្លាក់​ព្រិល​នេះ។​ (P. Datcher/VOA)
5

ទិដ្ឋភាព​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទីក្រុង​ចិន​នៅ​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ិនតោន​ដែល​ជា​ធម្មតា​មាន​មនុស្ស​កកកុញ​នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ប៉ុន្តែ​វាស្ទើរតែ​គ្មាន​មនុស្ស​សោះ​នៅ​ពេល​ធ្លាក់​ព្រិល​នេះ។​ (P. Datcher/VOA)

នេះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ដែល​បុគ្គលិក​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ Smithsonian របស់​វិចិត្រសាលថ្នាក់​ជាតិ កំពុង​ធ្វើការ​បោសសំអាត​ព្រិល​ចេញ​ពី​មុខ​អគារ​(P. Datcher/VOA)
6

នេះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ដែល​បុគ្គលិក​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ Smithsonian របស់​វិចិត្រសាលថ្នាក់​ជាតិ កំពុង​ធ្វើការ​បោសសំអាត​ព្រិល​ចេញ​ពី​មុខ​អគារ​(P. Datcher/VOA)

​រថយន្តកៀរព្រិល​ចេញ​ពី​ផ្លូវ​ដើរ​នៅ​ទី​ក្រុង​វ៉ាស៊ីន​តោន​​(S. Hossain/VOA)
7

​រថយន្តកៀរព្រិល​ចេញ​ពី​ផ្លូវ​ដើរ​នៅ​ទី​ក្រុង​វ៉ាស៊ីន​តោន​​(S. Hossain/VOA)

XS
SM
MD
LG