ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅកម្ពុជា ក្នុងសប្តាហ៍ទី១ មករា ២០១៨


VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី១ នៃខែមករា៖ ចិន​គាទ្រ​ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ​នៅកម្ពុជា។​ លោក​ហ៊ុន សែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ​គិតគូរ​លើការ​បន្លែ​ខ្លួនឯង។ កន្លែងជិះណូរី​បើកថ្មីនៅស្រុក​បាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង។

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG