ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ ធ្នូ ២០១៧


VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី៥ នៃខែធ្នូ៖ តុលាការបញ្ជាឱ្យ«កម្ទេច» មាន់ប្រយុទ្ធ៩២ក្បាល។ កម្ពុជាគ្រោងធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី៩នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ រដូវកាលត្រីប្រហុកឈានចូលមកដល់។

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG