ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖​ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែតុលា


ស៊ុយអែតព្រមានសើរើទំនាក់ទំនងនឹងកម្ពុជា។ មេទ័ពកម្ពុជាបង្កើនវោហាស័ព្ទប្រឆាំងការបះបោរ។ កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសកម្មភាពកាត់បន្ថយការប្រើថង់ប្លាស្ទីក។

XS
SM
MD
LG