ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី៤​​​នៃខែសីហា​


VOA សង្ខេប ប្រចាំ​​សប្តាហ៍ទី៤ នៃ​ខែសីហា​ រួមមាន៖ សារព័ត៌មានឯករាជ្យ និងសង្គមស៊ីវិលស្ថិតក្នុងគ្រោះហានិភ័យ។ រដ្ឋាភិបាល៖ កម្ពុជានឹងទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងនៅឆ្នាំ២០១៩ ។ AIM បដិសេធ​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេចក្តីរាយការណ៍របស់ ​CNN។

XS
SM
MD
LG