ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ធ្នូ ២០១៧


VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី៤ នៃខែធ្នូ៖ ភាគីនយោបាយកម្ពុជាបន្តជំហរតឹងរ៉ឹងរៀងខ្លួន។ ធនាគារពិភពលោកដាស់តឿនរឿងគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញ។ កម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍គ្របដណ្ដប់ដោយធាតុអាកាសត្រជាក់។

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG