ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ទី៣ ខែវិច្ឆិកា


តុលាការកំពូលកម្ពុជាសម្រេចរំលាយគណបក្សប្រឆាំងនិងនាំឲ្យមានការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបែបឯកបក្ស។ សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ព្រមាន​ដកការ​គាំទ្រ​ពីកម្ពុជា​​ក្រោយរំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​។ អ្នកសារព័ត៌មាន​ ២រូបត្រូវបាន​ចោទ​ពីបទ​ចារកម្ម​ឲ្យប្រទេស។

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG