ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី១ នៃខែតុលា


អាយុជីវិតបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតលើជ្រោះមរណៈ។ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាវិស័យកាត់ដេរឡើងដល់១៧០ដុល្លារ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ពលរដ្ឋឱ្យឈប់ហូបបន្លែមានជាតិគីមី។

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG