ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែកញ្ញា


ទឹកប្រាក់​ជាង​៣០លានដុល្លា​បាត់បង់​ក្នុង​​ទិន្នន័យនាំចេញ​ខ្សាច់​កម្ពុជា-តៃវ៉ាន់​។ ទំនាក់ទំនងខ្មែរអាមេរិចកាំងឈានដល់ចំណុចរុញច្រានដាក់គ្នា។ វិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទការិយាល័យនៅក្រុងភ្នំពេញ។

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG