ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

VOA សង្ខេប៖ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗក្នុងសប្តាហ៍ទី៤នៃខែមិថុនា


VOA សង្ខេប ប្រចាំសប្តាហ៍ទី៤ នៃខែមិថុនា រួមមាន៖ តុលាការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស៥នាក់នៅក្រៅឃុំ។ គ.ជ.ប ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំ~សង្កាត់។ លោក ហ៊ុនសែន បញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីបន្ទប់ស្ថានការណ៍។ ចំណាត់ថ្នាក់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនបានប្រសើរឡើង៕

XS
SM
MD
LG