ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​ VOA ផ្សាយ​ជា​ភាសា​អាហ្វ្រិក​ជួប​ជាមួយ​ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ Calais

ព្រៃ​មួយ​ដែល​គេ​តែង​ហៅ​ថា ព្រៃ Calais និង​ដែល​ជា​បណ្តុំ​នៃ​ជំរុំ​ជាច្រើន​ នៅ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ជម្រក​សម្រាប់​ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​មក​ពី​តំបន់​ដែល​មាន​បញ្ហា​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក រួម​មាន​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន ស៊ូដង់ និង​អេរីត្រេ (Eritrea)។ ដោយ​មាន​មនុស្ស​ជាង​៤.០០០នាក់​ទៅ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ជំរុំ​នេះ ស្ថានភាព​រស់​នៅ​ នៅ​ទី​នោះ​ មាន​លក្ខណៈ​យ៉ាប់យឺន​មែន​ទែន។ ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​នៅ​តែ​ចូល​មក​ទី​នោះ ហើយ​ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​ជាច្រើន​ហ៊ាន​ប្រថុយ​នឹង​អ្វីៗ​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ ក្នុង​បំណង​ទៅ​ឲ្យ​ដល់​ចក្រភព​អង់គ្លេស ដោយ​លាក់​ខ្លួន​នៅ​លើ​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ ដែល​ឆ្លង​កាត់​ផ្លូវ​ក្រោម​សមុទ្រ Eurotunnel។ លោក Nicolas Pinault ដែល​ជា​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ពិសេស​របស់​ VOA បាន​ទៅ​ដល់​ព្រៃ​នោះ ទី​ដែល​លោក​ចង​ក្រង​កម្រង​រូបភាព​នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
1

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
2

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
3

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
4

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ទង់ជាតិ​របស់​បារាំង​បក់​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
5

ទង់ជាតិ​របស់​បារាំង​បក់​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
6

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

លោក Badeldin Shogar ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​មក​ពី​ស៊ូដង់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
7

លោក Badeldin Shogar ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​មក​ពី​ស៊ូដង់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
8

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​២នាក់​កំពុង​សង់​ផ្ទះ​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
9

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​២នាក់​កំពុង​សង់​ផ្ទះ​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​មក​ពី​អេត្យូពី (Ethiopia) ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
10

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​មក​ពី​អេត្យូពី (Ethiopia) ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​មក​ពី​ស៊ូដង់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
11

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​មក​ពី​ស៊ូដង់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​កំពុង​លាង​ដៃ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
12

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​កំពុង​លាង​ដៃ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​ម្នាក់​កំពុង​លេង​បាល់​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
13

ជន​ទេសន្តរប្រវេសន៍​ម្នាក់​កំពុង​លេង​បាល់​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។
14

ព្រៃ​ក្នុង​ក្រុង Calais ប្រទេស​បារាំង។

របង​នៅ​ជុំវិញ​កំពង់ផែ Calais ប្រទេស​បារាំង។
15

របង​នៅ​ជុំវិញ​កំពង់ផែ Calais ប្រទេស​បារាំង។

XS
SM
MD
LG