ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ដំបូល​វត្តអារាម ដែល​ត្រូវបាន​លិចលង់ ដោយសារ​ទឹកទំនប់​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោម២ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ពលរដ្ឋ​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​​សេសាន​បន្ត​រស់​នៅ​ទាំង​លំបាក​​ក្បែរ​តំបន់​លិច​ទឹក

​តំបន់​មួយ​ចំនួន​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​​បាន​លិច​លង់​ដោយ​សារ​ទឹកទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​២​នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង។​​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​រាប់​សិប​គ្រួសារ​ដែល​បដិសេធ​មិន​ទទួល​សំណង​អះអាង​ថា ​​ពួក​គេ​រស់​​ទាំង​លំបាក​ដោយ​សារ​មិន​មាន​ហេដ្ឋា​រចនា​សម័្ពន្ធ​ជា​ភូមិ​ត្រឹមត្រូវ។

ដំបូល​វត្តអារាម ដែល​ត្រូវបាន​លិចលង់ ដោយសារ​ទឹកទំនប់​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោម២ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ (ស៊ុន ណារិន/VOA) Photo: VOA

​តំបន់​មួយ​ចំនួន​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​​បាន​លិច​លង់​ដោយ​សារ​ទឹកទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​២​នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង។​​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​រាប់​សិប​គ្រួសារ​ដែល​បដិសេធ​មិន​ទទួល​សំណង​អះអាង​ថា ​​ពួក​គេ​រស់​​ទាំង​លំបាក​ដោយ​សារ​មិន​មាន​ហេដ្ឋា​រចនា​សម័្ពន្ធ​ជា​ភូមិ​ត្រឹមត្រូវ។

XS
SM
MD
LG